Jak powstał KOD

Jak powstał KOD?

19 listopada 2015 r. Jarosław Marciniak wraz z Mateuszem Kijowskim, oburzeni sytuacją polityczną w Polsce, czytają tekst Krzysztofa Łozińskiego na łamach portalu Studio Opinii. Krzysztof Łoziński w swym artykule wzywa obywateli do powołania Komitetu Obrony Demokracji, który miałby opierać się na podobnych zasadach jak niegdyś Komitet Obrony Robotników. Jarkowi i Mateuszowi wystarcza jeden impuls i zakładają Fanpage i grupę dyskusyjną KOD-u na portalu Facebooka.
Następny dzień przynosi wielkie zaskoczenie. Ludzi przybywa w zawrotnym tempie, publikują posty, dyskutują. Kolejne dni przynoszą nowe pomysły i postanowienie powołania do życia KOD-u.
W Warszawie ma miejsce spotkanie działaczy, którzy wchodzą w skład tymczasowego Zarządu KOD. Ustalają plan działania. W międzyczasie Jarek wpada na pomysł napisania listu otwartego do Prezydenta – list ten opublikuje Gazeta Wyborcza, Kancelarię Prezydenta zasypią listy od obywateli.
3 grudnia 2015 r. pod Trybunałem Konstytucyjnym odbywa się pierwsza manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. Pojawiają się na niej ludzie z całej Polski. Choć widzą się po raz pierwszy w życiu, manifestacja przebiega w pogodnej atmosferze. Sami pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci ludzie, którym przyświeca wspólny cel- obrona demokracji. Następna manifestacja odbywa się 9 grudnia, także pod Trybunałem Konstytucyjnym. Obydwie to dowód, że obywatelom nie jest obojętne łamanie Konstytucji przez Prezydenta i wybrany Rząd.
Tworzą się regionalne struktury KOD-u w całej Polsce i poza jej granicami. Koderzy spotykają się w regionach. Z własnych pieniędzy drukują ulotki, flagi, przypinki.
12 grudnia 2015 KOD organizuje wielki przemarsz ulicami Warszawy, na który przybywa ponad 50 tysięcy ludzi z całej Polski. Media z całego świata piszą o sytuacji w Polsce i o nowo- powstałym Ruchu Obywatelskim Komitetu Obrony Demokracji. Po tym marszu Fanpage KODu na Facebooku liczy już ponad 60 tysięcy sympatyków, a grupa dyskusyjna – ponad 50 tysięcy. W tym czasie pojawia się także pomysł, w jaki sposób wpłynąć na odblokowanie sparaliżowanego Trybunału Konstytucyjnego, który jest najważniejszym sądem, broniącym praw i wolności obywateli. Trzeba napisać nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Nad ustawą pracują autorytety i specjaliści z zakresu prawa konstytucyjnego.
28 grudnia 2015 KOD organizuje w Teatrze Roma w Warszawie koncert “Artyści dla Demokracji”, na którym zbierane są podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Mamy 2016 rok, a KOD rośnie w siłę. Jarek zawozi do Sejmu ponad tysiąc podpisów, potrzebnych do zarejestrowania inicjatywy ustawodawczej. W styczniu odbywa się szereg manifestacji w całej Polsce i poza jej granicami. W obronie mediów i wolności słowa, w obronie demokracji. Oddolny ruch obywatelski umacnia swoją pozycję. Wspaniali ludzie, którzy zaangażowali się w KOD, poświęcają swój czas na edukowanie społeczeństwa. To ci ludzie zbudują społeczeństwo obywatelskie – są patriotami i zależy im na bezpiecznej, demokratycznej Polsce w Europie. Nie oddadzą wywalczonej demokracji i nie oddadzą swojej wolności.
Obecnie Koderki i Koderzy planują jeszcze większe wydarzenie na 5 marca 2016. Skupiają się teraz na rozbudowywaniu struktur regionalnych, organizują kampanię zbierania podpisów pod obywatelską ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wszystko, by pokazać obecnie rządzącym, jaka jest „wola Narodu”.

Izabela Rak