Inauguracyjne spotkanie KOD_ZAGŁĘBIE

Komitet Obrony Demokracji ciągle powiększa grono zwolenników oraz osób chcących włączać się do czynnego działania. W województwie śląskim powstają nowe grupy a sympatycy organizują spotkania, aby poznać się lepiej, wymieniać się poglądami i pomysłami. W ostatni czwartek, 11-go lutego, należący do grupy KOD_ZAGŁĘBIE spotkali się po raz pierwszy na otwartym spotkaniu w Sosnowcu. Grupa KOD_ZAGŁĘBIE gromadzi osoby z Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz innych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. KOD zagłębiowski jest związany i blisko współpracuje z KOD_ŚLĄSKIE. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Obecni na mim byli koordynatorzy KOD_ŚLĄSKIE: Jarek Marciniak i Robert Major. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym idei, jakie połączyły nas pod szyldem Komitetu Obrony Demokracji, nakreślone zostały możliwe lokalne inicjatywy, które KOD może podejmować w naszym regionie. Należy tu wymienić: pikiety, demonstracje, spotkania tematyczne w Klubach Demokracji. Tworzą się także trzy podgrupy, do których mogą zgłaszać się osoby chętne do czynnego działania. Podgrupa Akcja i Organizacja pod przewodnictwem Piotra Kusia, druga to Edukacja pod przewodnictwem Agaty Stemplewskiej oraz Media pod przewodnictwem Michała Dziergaczowa.

W trakcie spotkania poruszono temat organizowanej 27-go lutego manifestacji w Warszawie oraz kolejnego spotkania otwartego, które najprawdopodobniej odbędzie się 10-go marca w Dąbrowie Górniczej. Najważniejszym punktem była jednak otwarta i ożywiona dyskusja o tym, co nas łączy czyli troska o przestrzeganie Konstytucji RP, praw i wolności obywatelskich oraz niepokój o stan państwa prawa.
Spotkanie zakończyło się wyborem koordynatora dla KOD_Zagłębie, którym został Paweł Szczepanek.

Autor : Paweł Szczepanek

Comments are closed.