Edukujmy się!

W dniu 8.04. br. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyło się spotkanie dyskusyjne zatytułowane Trybunał Konstytucyjny i jego znaczenie dla zwykłego obywatela, a jego organizatorem był lokalny Klub Demokracji KOD.


Trybunał Konstytucyjny to organ niezwykle ważny, ale jaka jest wiedza przeciętnego Kowalskiego w tym przedmiocie? Raczej niewielka.
Mecenasi Natalia Klima-Piotrowska i Bartłomiej Piotrowski w sposób niezwykle przystępny i klarowny przedstawili zebranym znaczenie Trybunału, specyfikę działania oraz jego rolę w zapewnieniu sprawnego  funkcjonowania naszego społeczeństwa jako całości i  każdego obywatela jako jednostki. Wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania. Byłoby dobrze, gdyby inicjatywa ta zapoczątkowała cykl spotkań poświęconych pogłębieniu wiedzy o prawie, które dotyczy każdego z nas.

Wielkie dzięki mec. Natalii Klima-Piotrowskiej i mec. Bartłomiejowi Piotrowskiemu oraz Halinie Kantor za zorganizowanie tego spotkania. Czekamy na następne!

WaBa