Rocznica Porozumienia Katowickiego

W niedzielę 11 września w 36 rocznicę Porozumienia Katowickiego Śląsko Dąbrowski KOD złożył kwiaty pod pomnikiem przed bramą Huty Katowice. Gościem tego wydarzenia była Barbara Czyż uczestniczka tamtych wydarzeń i niezmordowana bojowniczka o demokrację.
Strajki robotnicze latem 1980 roku zakończyły się podpisaniem Porozumień Sierpniowych. Wiele postulatów miało czysto socjalne brzmienie, a dla młodych ludzi ich treść wyglądać może nierealnie, jak choćby żądanie by „Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku)”. Inne, również do niedawna anachroniczne, ostatnio znów zyskują na aktualności. Zwłaszcza te dotyczące udostępnienia środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań czy doboru kadr kierowniczych na zasadzie kompetencji, a nie partyjnego klucza.
Porozumienie Katowickie było ostatnim, czwartym z Porozumień. Jest ono dziś najmniej upamiętniane, choć właśnie dzięki temu porozumieniu mógł powstać ogólnopolski związek zawodowy, który ze znacznie większą siłą był w stanie podjąć walkę z reżimem niż rozproszone po zakładach, regionalne małe organizacje.