Ogólnopolski protest nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie protestował 10 października przeciw zmianom, które mają nastąpić w systemie szkolnictwa.

Na oficjalnej stronie wydarzenia czytamy:

“W związku z negatywnymi konsekwencjami reformy edukacji minister Anny Zalewskiej, polegającymi m.in. na likwidacji gimnazjów, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 10 października pikiety w 16 miastach wojewódzkich. Manifestacje odbędą się przed gmachami urzędów wojewódzkich, ich organizatorami są Zarządy Okręgów ZNP razem z organizacjami tworzącymi koalicję “Nie dla chaosu w szkole”

Uważamy, że proponowana reforma ustroju szkolnego:
– ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych;
– będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;
– stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć;
– spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.

Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, inicjatyw i ruchów społecznych oraz wszystkich osób, którym leży na sercu dobro dzieci o udział w tych manifestacjach. Szczególnie mocno apelujemy do nauczycieli o okazanie solidarności zawodowej.

W ramach Ogólnopolskiego dnia protestu przeciwko reformie edukacji organizujemy 17 manifestacji – we wszystkich miastach wojewódzkich, a w Zachodniopomorskim w Szczecinie i Koszalinie.”

Zachęcamy wszystkich do wsparcia polskich nauczycieli w tym dniu. Śląska pikieta ZNP rozpocznie się 10 października w Katowicach pod Urzędem Wojewódzkim (ul. Jagiellońska 25) o godz. 14.00. Planowany czas ok. godziny.