Quo vadis orbis? – spotkanie z Janem Hartmanem

Quo vadis orbis? Dynamika wydarzeń  ostatniego roku wyprzedza socjologiczne teorie.

Czy polityka  rządzi światem? W jaki sposób konflikty polityczne kształtują rzeczywistość? Jaką rolę w kreowaniu świat pełnią elity intelektualne? Jak na przestrzeni ostatnich stu lat byt kształtował świadomość?  Kiedy i dlaczego ta świadomość wyparła „widzieć” dla  wartości „mieć”?

Pytania i odpowiedzi na powyższe kwestie usłyszeli zebrani w czeladzkim centrum członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Prowadzący wykład profesor Jan Hartman skupił się na genezie konfliktów społecznych, szukając ich źródeł w rozwoju cywilizacji, kryzysie wartości oraz zmianach demograficznych. Niebagatelna rola przypada także  ogólnoświatowemu kryzysowi demokracji, który poniekąd przypomina wykres funkcji sinus- naprzemiennemu dzieleniu władzy ludu z latami dominacji elit, szczególnie tych intelektualnych. A co za tym idzie, obecnemu w naszym kraju deficytowi silnej opozycji i swoistemu fenomenowi ruchu społecznego, jakim stał się KOD.

I jak brzmi odpowiedź na pytanie – co dalej?

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Janowi Hartmanowi za otwartą lekcję obiektywnego patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, choć ostrość spojrzenia może powodować łzawienie.