Notatka ze spotkania Zarządu Regionu KOD Śląskie w dniu 23.02.2017

Koderki i Koderzy.
W dniu 23.02.2017 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu KOD Śląskie, które rozpoczęliśmy o godzinie 17:30, w trakcie poruszyliśmy szereg istotnych i ważnych zagadnień.
Omówiliśmy sprawę manifestacji, która odbędzie się 25.02.2017 w Katowicach.
Powołaliśmy, na wniosek grupy częstochowskiej, pierwszą grupę lokalną, która swoim działaniem obejmuje obszar miasta na prawach powiatu – Częstochowa – z siedzibą w Częstochowie. Omówiliśmy także zagadnienia dotyczące procedur finansowych, związanych z rozliczeniem ponoszonych przez region kosztów.
W czasie omawiania strony organizacyjnej manifestacji poruszyliśmy kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Zabezpieczenie manifestacji, pikiet i innych wydarzeń jest istotną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa zgromadzonych uczestników. W największym stopniu bezpieczeństwo to zapewnia Policja, która jest służbą ustawowo do tego zobowiązaną. W naszych manifestacjach zawsze to ta służba odgrywała kluczową rolę, zarówno funkcjonariusze mundurowi, jak i ci pracujący po cywilnemu (niejawnie). W drugiej kolejności to działania podejmowane przez nas, Członkinie i Członków KOD, umożliwiają bezpieczny przebieg wszystkich wydarzeń. Począwszy od osób zaangażowanych
w planowanie, organizację, po osoby realizujące wydarzenia. W tej ostatniej grupie widzieliśmy wszyscy osoby w charakterystycznych odblaskowych kamizelkach. Byli to członkowie grupy SiP, z których przedstawicielami spotkaliśmy się dzisiaj w naszym biurze. Grupę SiP reprezentowali Andrzej Wiśniewski, Grzegorz Zawada, Piotr Kuś, Mateusz Żurek i Robert Stypczyński. Przedstawili oni koncepcję powołania grupy zadaniowej „Straż KOD Śląskie” o charakterze i organizacji odmiennej od dotychczasowej grupy SiP. Projekt ten zakłada utworzenie odrębnej, samodzielnej struktury organizacyjnej, nieujętej w strukturze
organizacyjnej KOD. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że udział Koderek i Koderów w zabezpieczeniu naszych wydarzeń jest bardzo potrzebny. Jednocześnie Zarząd Regionu uznał, że do działania w służbie porządkowej manifestacji nie ma potrzeby powoływania specjalnie wydzielonej grupy roboczej. Stoimy na stanowisku, że pełnienie funkcji porządkowych na manifestacjach może wykonywać każdy chętny i zaangażowany Sympatyk KOD, potwierdza to doświadczenie wielu regionów w Polsce. W związku z powyższym zachęcamy i zapraszamy wszystkich do wspólnego działania w organizowaniu naszych wydarzeń, zarówno w charakterze osób przygotowujących, organizujących, jak i wykonujących działania służby porządkowej. Uchwała o powołaniu grupy lokalnej Częstochowa zostanie wkrótce opublikowana.
Zakończyliśmy uroczystym kreplem vel pączkiem o 23:30.

Zarząd Regionu KOD Śląskie