8 marca 2017. Katowice Rynek. 17:30

Zarząd Regionu Śląskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”, wyrażając poparcie dla inicjatywy „Międzynarodowego Strajku Kobiet”, postanawia udzielić organizatorom marszu, który odbędzie się w dniu 8 marca 2017 w Katowicach o godzinie 17:30 (Rynek), wsparcia i pomocy w zakresie organizacji i przygotowania.

Równocześnie zachęcamy sympatyków a także członków naszego stowarzyszenia do wspomagania, oraz czynnego udziału w protestach organizowanych pod szyldem “Międzynarodowego Strajku Kobiet” we wszystkich miastach i miejscowościach naszego regionu.