Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2017 Międzynarodowy Dzień Ziemi

Organizujemy akcję sadzenia drzew na terenie województwa śląskiego.

W związku z nową ustawą Lex Szyszko- o ochronie przyrody, która zakłada znaczną liberalizację w zakresie wycinki drzew i krzewów na prywatnych posesjach, posadźmy dużo drzew, które zostały już wycięte z polskiej ziemi.

Ustawa zakłada, że od 1 stycznia każdy może wycinać drzewa bez zezwolenia, o ile nie prowadzi wycinki w ramach działalności gospodarczej.

Polski Klub Ekologiczny oszacował, że przez pierwsze dwa miesiące obowiązywania ustawy, nowe „prawo konstytucyjne” kosztowało życie aż 1,5 mln drzew.

Wszystkich chętnych do zaangażowania się w akcję prosimy o kontakt do organizatora akcji Izabeli Rak.

Ziemia Was potrzebuje!

Drzewa Naszym Życiem!

Posadź szyszkę z KOD Śląskie!