20 kwietnia, godzina 12:00, Pikieta w obronie niezawisłości sędziów. #protestSĘDZIÓW

20 kwietnia o godzinie 12:00, Katowice, ul. Andrzeja 16/18 pod Sądem Okręgowym, odbędzie się pikieta w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Sędziowie sprzeciwiają się rządowym planom zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rząd chce między innymi zlikwidować obecną Krajową Rady Sądownictwa i zastąpić ją nową – wybieraną przez polityków.
Sędziowie w ramach protestu przerwą swoją pracę na pół godziny 20 kwietnia!

My obywatele sprzeciwiamy się atakom polityków na niezależne organy i instytucje, stojące na straży niezawisłości sędziów!
Sprzeciwiamy się upolitycznianiu sądów!

Bądźcie z nami!