Na straży Państwa Prawa

W dniu 20 maja 2017 r. w Katowicach odbędzie się pierwszy w historii nowoczesnej Polski Kongres Prawników Polskich organizowany przez sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Na stronie Kongresu organizatorzy napisali:

„Znajdujemy się w historycznym momencie, wszyscy Europejczycy zadają sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej, wspólnoty wolności i pokoju.
Jak wskazano w Deklaracji Berlińskiej z 2007 r. w Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały: centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek.

Jego godność jest nienaruszalna.

Jego prawa są niezbywalne.

Obowiązkiem wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest obrona wolności i praw obywatelskich.

W czasie Kongresu Prawników będziemy zastanawiać się jak te wartości chronić i rozwijać z korzyścią dla wszystkich Polaków, jak szkodliwy może być polityczny populizm burzący fundamenty demokracji. Sądy w Polsce muszą gwarantować taki sam standard jak sądy w innych krajach Europy.”

Źródło: http://kongresprawnikow.pl/

http://iustitia.pl/kongres-prawnikow-polskich/1704-kongres-prawnikow-polskich-pierwsze-informacje

Zapraszamy wszystkich, którym te wartości są bliskie na ogólnopolską manifestację, która odbędzie się 20 maja 2017 r. o godzinie 14:00 na placu Sławika i Antalla w Katowicach.  Swoją obecnością chcemy okazać wsparcie dla trzeciej władzy w tym trudnym dla wymiaru sprawiedliwości momencie.

Komunikat prasowy:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/kongres-prawnikow-polskich-20-maja-w-katowicach-komunikat-prasowy/

 

Niech będzie nas najwięcej!