13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Minutę po północy, już 13 grudnia 2017, na rondzie Solidarności w Sosnowcu uczczono pamięć ofiar stanu wojennego.

Obwieszczając w pewien mroźny niedzielny poranek 1981 roku ów dekret, komunistyczne władze obcięły skrzydła rodzącej się wolności. Nie zniszczyły jednak zapisanych w postulatach Solidarności tych idei , które ostatecznie stały się kamieniem węgielnym dla demokratycznej Polski.

Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie takich posolidarnościowych wartości jak równość, sprawiedliwość, praworządność, prawo do zgromadzeń i wolności słowa, bo są one gwarantem naszych swobód i praw.

KOD Zagłębie wraz z władzami miasta, partiami, stowarzyszeniami oraz związkowcami, upamiętnił ofiary stanu wojennego, a także okazał wdzięczność działaczom Solidarności za determinację i odwagę.