27.05.2018 Spotkanie Regionalne KOD Śląskie (by Aleksander Janson)

27.05.2018 Spotkanie Regionalne Członków KOD Śląskie (by Aleksander Janson)

W słoneczną niedzielę 27 maja 2018r. w Katowicach odbyło się, tak bardzo przez wielu oczekiwane, Zebranie Regionalne Członków KOD Śląskie. Spotkanie moderował Paweł Szczepanek członek Zarządu Regionu. Na pierwszy ogień poszedł Pan prof. Popiołek, jeden z najstarszych śląskich koderów. Pan profesor zapoznał zebranych z nowym projektem polskich prawników. Jest to Społeczna Komisja Kodyfikacyjna (najmądrzejsi cywiliści i sporo karnistów; naukowcy/adwokaci/radcowie prawni/sędziowie z Iustitii razem). Zadaniem komisji jest, przygotowanie zmian w polskim prawodawstwie i aparacie wymiaru sprawiedliwości, po ustaniu „dobrej zmiany”. Kolejnym punktem dyskusji był, nasz flagowy projekt, czyli OKW prezentowany przez regionalnego koordynatora OKW. Dyskusja dotyczyła promowania obserwatorów społecznych oraz metodyki i sposobów ich działania.
Następnie przedstawiono prowadzony w regionie projekt „Twój głos – Twój los”- przedstawiono cele i zasady działania tego projektu. Następnie Jarek Marciniak zapoznał zebranych z bieżącymi informacjami dotyczącymi Stowarzyszenia, w tym zbliżającym się Zjazdem Delegatów. Przedstawiono również bardzo ciekawą projekcję zdjęć, z kilku akcji w regionie począwszy od grudnia 2015. Gorąco zachęcano do dokumentowania wszelkich akcji w grupach lokalnych i  przekazywanie informacji w celu publikowania na stronie internetowej co jest szalenie istotne dla tych naszych sympatyków, którzy nie korzystają z Facebooka.

Na zakończenie wystosowano apel Członków i Zarządu Regionu Śląskiego Komitetu Obrony Demokracji do Członków i władz wszystkich szczebli Stowarzyszenia.

Foto: Jerzy Kaźmierczak