Europo nie odpuszczaj! Wracamy pod Sądy! 2-3- 4 lipca 2018

Wracamy po Sądy!

Katowice – 3 i 4 lipca 2018 g.20 Sąd  Okręgowy ul. Francuska 38

Gliwice – 2 i 3 lipca 2018 g.19 Sąd Okręgowy ul. Kościuszki 19

Częstochowa – 3 lipca 2018 g.19 Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35