My jesteśmy Konstytucją 26 sierpnia 2018r., w Katowicach- Sąd Okręgowy

26 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał piątą od grudnia 2017 roku nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawy, która ma ułatwić Prezydentowi powołanie nowego I Prezesa Sądu Najwyższego w miejsce urzędującej I Prezes prof. Małgorzaty Gersdorf, której kadencja zgodnie z Konstytucją kończy się w 2020 roku. Nowelizacja ta obniżyła także kryteria zawodowe dla kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

Od roku występujemy w obronie Sądu Najwyższego, którego ustrój władza, z naruszeniem Konstytucji, chce zmienić.

Nasze działania przynoszą efekty:

Sędzia prof. Małgorzata Gersdorf nadal pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego i nie zmieni tego zaklinanie rzeczywistości przez PiS. 2 lipca Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej. 14 sierpnia Komisja przesłała rządowi tzw. uzasadnioną opinię stwierdzającą, że ustawa o SN ta jest niezgodna z prawem UE i wezwała Polskę do usunięcia naruszeń prawa w terminie jednego miesiąca. Jeśli to nie nastąpi Komisja prawdopodobnie skieruje tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.2 sierpnia Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć tzw. pytań prejudycjalnych oraz – w ramach zabezpieczenia – zawiesił, do czasu zakończenia postępowania przed TSUE, stosowanie kwestionowanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Pokażmy Polsce, że nie odpuszczamy! Pokażmy Europie, że nie odpuszczamy! Że choć gremium udające Krajową Radę Sądownictwa nadal przesłuchuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, my wciąż żądamy od rządzących natychmiastowego wycofania ustaw, jawnie łamiących porządek konstytucyjny w Polsce! Że żądamy od instytucji europejskich natychmiastowego wycofania przepisów łamiących europejskie standardy prawne! Że jesteśmy Polkami i Polakami, Europejkami i Europejczykami! Że nie pozwolimy, by PiS wyprowadził nas z Unii Europejskiej! Nie pozwolimy na łamanie przyjętych w narodowym referendum zapisów Konstytucji i Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej!

Bądźmy wszyscy 26 sierpnia pod Sądem Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.

LINK DO WYDARZENIA : https://www.facebook.com/events/236679877033376/

W programie:

Od 19:00 możliwość własnoręcznego wykonania napisu KONSTYTUCJA na koszulce, torbie, czapce, banerze itp.; zapisy do programu prowadzonej przez KOD Obywatelskiej Kontroli Wyborów; informacje o zadaniach samorządu terytorialnego – w ramach projektu KOD „Twój Głos – Twój Los”.

O 20:00 manifestacja.

Pamiętamy i nie odpuszczamy!