My Jesteśmy Konstytucją w Katowicach 26 września 2018r. START 19:00

26 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał piątą od grudnia 2017 roku nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawy, która ma ułatwić Prezydentowi powołanie nowego I Prezesa Sądu Najwyższego w miejsce urzędującej I Prezes prof. Małgorzaty Gersdorf, której kadencja zgodnie z Konstytucją kończy się w 2020 roku. Nowelizacja ta obniżyła także kryteria zawodowe dla kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami przesłuchań kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego organizowanych przez gremium udające Krajową Radę Sądownictwa. Wiemy, że do Izby Dyscyplinarnej tego Sądu rekomendację quasi-KRS otrzymały osoby ściśle powiązane z Ministrem Sprawiedliwości, co dobitnie potwierdza wcześniejsze obawy o upolitycznienie zarówno Krajowej Rady Sądownictwa, jak i Sądu Najwyższego.

Nadto sędziowie, którzy w całej Polsce odważnie sprzeciwiają się działaniom władzy zawłaszczającej kawałek po kawałku niezależne sądownictwo są ścigani przez rzecznika dyscyplinarnego.

Dlatego od ponad roku spotykamy się pod sądami w całej Polsce. Dzięki temu sędzia prof. Małgorzata Gersdorf nadal pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego i nie zmieni tego zaklinanie rzeczywistości przez PiS. 2 lipca Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej. 14 sierpnia Komisja przesłała rządowi tzw. uzasadnioną opinię stwierdzającą, że ustawa o SN ta jest niezgodna z prawem UE i wezwała Polskę do usunięcia naruszeń prawa w terminie jednego miesiąca. Jeśli to nie nastąpi Komisja prawdopodobnie skieruje tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.2 sierpnia Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć tzw. pytań prejudycjalnych oraz – w ramach zabezpieczenia – zawiesił, do czasu zakończenia postępowania przed TSUE, stosowanie kwestionowanych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Pokażmy Polsce, że nie odpuszczamy! Pokażmy Europie, że nie odpuszczamy! Że choć Andrzej Duda zawiadomił sędziów Sądu Najwyższego, iż przeszli w stan spoczynku, my wciąż żądamy natychmiastowego wycofania ustaw, jawnie łamiących porządek konstytucyjny w Polsce! Że żądamy od instytucji europejskich natychmiastowego wycofania przepisów łamiących europejskie standardy prawne! Że jesteśmy Polkami i Polakami, Europejkami i Europejczykami! Że nie pozwolimy, by PiS wyprowadził nas z Unii Europejskiej!

Nie pozwolimy na łamanie przyjętych w narodowym referendum zapisów Konstytucji i Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej!

Bądźmy wszyscy 26 września pod Sądem Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38.

W programie: Od 19:00 możliwość własnoręcznego wykonania napisu KONSTYTUCJA na koszulce, torbie, czapce, banerze itp.; zapisy do programu prowadzonej przez KOD Obywatelskiej Kontroli Wyborów; informacje o zadaniach samorządu terytorialnego – w ramach projektu KOD „Twój Głos – Twój Los”. O 20:00 manifestacja.

Pamiętamy i nie odpuszczamy!