Akcja #UwolnićWybory

Akcja #UwolnićWybory – wyraź sprzeciw wobec narażania życia milionów Polek i Polaków.

Na terenie Polski od kilku tygodni mamy do czynienia z masowym występowaniem choroby zakaźnej ludzi, tj. choroby COVID-19. Mimo tego, za wszelką cenę politycy PiS chcą doprowadzić do wyborów prezydenckich w maju. W trakcie pandemii rząd naszego państwa uznaje, że może ryzykować naszym życiem i zdrowiem.

Protestując przeciwko tym działaniom Szymon Hołownia, korzystając z konstytucyjnych praw przysługujących każdemu obywatelowi, złoży na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego obywatelski wniosek o wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej, co uporządkowałoby proces stanowienia prawa, zarządzania krajem i przeprowadzenia wyborów zgodnie z Konstytucją.

Każdy i każda z Was także może złożyć własny wniosek o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej w Polsce, korzystając z wzoru, jakim posłużył się Szymon Hołownia. Wystarczy jeden email do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie bądźmy bierni wobec rządu, który zamierza narażać nasze życie i zdrowie!

Wiemy, że na mocy tzw. Tarczy antykryzysowej terminy sądowe i administracyjne uległy zawieszeniu, ale to nie znaczy, że Rada Ministrów nie może podjąć inicjatywy zgłoszonej przez obywateli.

Im więcej złożonych wniosków, tym większa nasza siła. Warto pamiętać, że na każdy indywidualny wniosek obywatela, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów musi w odpowiedzieć.

Działaj z nami, by #UwolnićWybory! Tylko wspólnie uda nam się coś zmienić.

Poniżej znajdziesz wzór wniosku.

Oto instrukcja składania obywatelskiego wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej (OWSKW):
1) w lewym górnym rogu wpisz we wzorze swoje dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
2) w prawym górnym rogu wpisz miejscowość i datę wniosku,
3) na dole, pod treścią wniosku, wpisz swoje imię i nazwisko,
4) zapisz dokument na komputerze – najlepiej jako plik PDF,
5) wyślij ze swojego adresu e-mail na adres kontakt@kprm.gov.pl zapisany plik – w temacie maila wpisz: obywatelski wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

* Pamiętaj wniosek nie może być anonimowy, bo takie nie podlegają rozpatrzeniu.

Wniosek do pobrania