3 lipca 2020 – Solidarni z sędzią Waldemarem Żurkiem

Foto – Jack Rekin (większość zdjęć), Wanda Kędzielska, Aleksandra Glatty-Pilc, Artur Grzybowski