„KODy kultury” – wiersze Krzysztofa Kasperczyka

Zatrzymajmy się na chwilę i niech wiersze Krzysztofa Kasperczyka zabiorą nas do ulotnej krainy, zwanej Łemkowyną.

Zamknijmy oczy, a wyobraźnia namaluje nam jej obraz… Piękny, chociaż nie sielski, bo związany z ciemną stroną naszej historii.

Zadumajmy się też nad trudną Polską, w której żyjemy obecnie.

I na koniec, słuchając wiersza ostatniego („List do Małego Księcia”) zastanówmy się: co o tym wszystkim pomyślałoby dziecko, którym kiedyś był każdy z nas?