„KODy Kultury” – Marta Fox pisze o życiu

Marta Fox w swoim opowiadaniu przedstawia świat widziany uważnymi oczami dziecka.

Świat pełen niezawinionych krzywd ludzi, którym przyszło żyć w rzeczywistości totalitarnego państwa, w którym nie było miejsca na wyrozumiałość i bliskość, a jedyną rzeczą dającą ciepło był pewien brązowy sweter. Przechowany, ocalony i odnaleziony w zupełnie innej rzeczywistości…