„KODy Kultury” – Antoniego Murackiego „Pochwała stanów przejściowych”

Żeby ruszyć w drogę, by dokonać ważnej zmiany w życiu – musi znaleźć się ta krótka się chwila poprzedzająca zamiar działania. Po niej proces jest już często nieodwracalny: Jak zamknięcie za sobą drzwi. Jak wypowiedzenie słów, których nie da się cofnąć.

Antoni Muracki w swoim poemacie zatrzymuje nas w przestrzeni „pomiędzy”. W tym momencie, kiedy wszystko jeszcze jest możliwe. Trzeba tylko – jak mówi – „wsłuchać się i wpatrzeć”, żeby chwili tej nie stracić.