„KODy Kultury” – Mateusz Nocek, romantyk z krainy „Skądinąd”

Romantyzm – dawno miniony czas, gdy wśród burzliwych wydarzeń historii powstawała pełna szalonych namiętności sztuka.

Skąd w dzisiejszych czasach, zupełnie przecież innych, znalazł się Mateusz Nocek – młody twórca, którego poezja to krzyk szarpanej emocjami duszy, który za tło swoich wierszy wybrał muzykę Chopina?

Czy, jak sam pisze, Skądinąd?

A może historia zatacza właśnie koło?