„KODy Kultury” – Marta Fox na Dzień Kobiet

Dzisiaj z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet naszego cyklu odcinek szczególny.
Marta Fox delikatnie uchyla drzwi intymnego świata…

Ona i On.

Krótka rozmowa o pięknie – kwiatów, kobiecego ciała.
Wbrew pułapkom codzienności, wbrew chorobom, wbrew przemijaniu.

Wbrew wszystkiemu dbajmy o to, co najważniejsze.
Dbajmy o piękno. Dbajmy o siebie wzajemnie.