„KODy Kultury” – Preambuła Konstytucji RP w rocznicę jej uchwalenia

W preambule poprzedzającej naszą Konstytucję uchwaloną 2 kwietnia 1997 roku znajdziemy wszystko, co ważne – bo i o wspólnotach obywateli, o przyrodzonej godności człowieka.

I to wezwanie, od którego ciarki przebiegają po plecach i rosną skrzydła: „My, Naród polski!”