„KODy Kultury” – Aleksander Lubina łosprawio o kurce

Oto bajkowa opowieść o mikrokrainie za żywopłotem z jodbownic, gdzie w zgodzie żyje nawet pies Paul i kocur Pyjter, a każdy może korzystać z placu, jedzenia i spokojnego żywota. Oczywiście jeśli jest „nasz”.

Jeśli nie, to…

Zaczynamy słuchać z uśmiechem, który jakoś gaśnie, bo coś niy sztimuje

Co?