„KODy Kultury” – Tadeusz Sławek – komentarz do wiersza Walta Whitmana „Podstawa wszelkiej metafizyki”

31 maja 1819 roku w stanie Nowy Jork przyszedł na świat Walt Whitman, nazywany „Ojcem wiersza wolnego”, twórca poezji, której korzenie sięgają Sokratesa i Chrystusa, a która stała się natchnieniem dla pokolenia beatników, hippisów i ich mentalnych spadkobierców. Wszystkich, którzy czują to „coś” niezależnie od wieku i epoki.

Czują bluesa? A dlaczego nie?