Wspieramy Białorusinów w ich dążeniu do wolności!

29 maja na Rynku w Katowicach wspieraliśmy naszych białoruskich przyjaciół, użyczając im sprzęt nagłaśniający.

Wiec zaczął się z małym opóźnieniem z powodu gwałtownego deszczu jaki spadł punktualnie o godz. 15.00. Na szczęście zaraz potem rozpogodziło się i spotkaliśmy się na Rynku pod Teatrem.

Dziękujemy wszystkim za udział!

 


 

 

Zdjęcia Jerzy Kaźmierczak