„KODy Kultury” – Jarosław Makowski o konieczności sekularyzacji

Sekularyzacja (według „Słownika terminów encyklopedycznych”) to proces polityczno-prawny polegający na oddzieleniu Kościoła od państwa i instytucji publicznych.

W obliczu wciąż bezkarnych kolejnych patologii, gdy jesteśmy bezsilnymi w swoim oburzeniu świadkami hipokryzji i nieuczciwości, wreszcie gdy kościoły stały się miejscem kultu nie Boga, lecz partii rządzącej, ratunkiem może być sekularyzacja. Ale nie może być ona powolnym procesem – na to jest już za późno.