„KODy Kultury” – Henryk Rej i poezja o czasie

Dwa światy, w których funkcjonujemy na co dzień, czyli człowiek widziany oczami innych, wykonujący szereg wymiernych działań: praca, pieniądze, polityka. I jego wnętrze, w którym to wszystko przestaje się liczyć.

No i jedyna rzecz, która zbliża dwa kosmosy, sprawia, że dwie minuty trwają wieczność a czas biegnie wbrew wskazówkom zegara

Nawet gdy przychodzi zbyt późno.

Czasem.

Zawsze.

Nigdy…?