Śmierć na granicy – macie krew na rękach – niemy protest

W dniu 21 września 2021 r. wraz z innymi organizacjami spotkaliśmy się na Rynku w Katowicach w niemym proteście aby wyrazić swój żal i smutek z powodu śmierci niewinnych ludzi na granicy polsko białoruskiej. Ale wyrażamy też naszą  wściekłość!

Nie zgadzamy się z haniebną narracją polskiego rządu który ma krew na rękach! Nie na naszych!
Żądamy otwarcia granic i zniesienia stanu wyjątkowo nieludzkiego! Żądamy praw dla osób z doświadczeniem uchodźczym, które gwarantuje Konwencja Genewska!
Żądamy zaprzestania stosowania push back i świadomego narażania osób, które poszukują ochrony międzynarodowej na utratę zdrowia i życia!