„KODy Kultury” – Sabina Waszut o plebiscycie na Górnym Śląsku

97,5% – tyle wynosiła frekwencja w czasie Plebiscytu na Górnym Śląsku 20 marca 1921 roku. Ta ogromna liczba oddaje poziom emocji towarzyszącej ludziom mającym świadomość nieuchronnej zmiany, niezależnie od wyniku. O nich pisze Sabina Waszut w książce, której fragmentu posłuchamy.

Ilustracja: przepustka uprawniająca do udziału w plebiscycie na Górnym Śląsku (źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa)