Trzy Tezy

3 stycznia 2022 r., o godz. 16.00, w przeddzień procedowania #LexCzarnek w polskim Sejmie, przed Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach mimo fatalnej pogody i przenikliwego wiatru zebrała się spora grupa osób, które swoją obecnością dały wyraz niezgodzie na procedowanie ustawy w postaci takiej jaka proponowana jest przez ministerstwo.
Organizatorem spotkania byli członkowie KOD Śląskie, przybyła bardzo liczna grupa nauczycieli, przedstawicieli ZNP.
Głos zabrali między innymi pani senator Joanna Sekuła, pan poseł Mateusz Bochenek, prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – pani Jadwiga Aleksandra Rezler.
Wielokrotnie skandowaliśmy hasła #WolnaSzkoła, #WolniLudzie, #WolnaPolska, a 3 tezy symbolicznie przybite przez nas do drzwi to:
1. Edukacja i równy do niej dostęp to filary demokracji, a zmiany systemowe nie mogą odbywać się w niedemokratyczny sposób, z lekceważeniem sprzeciwu mniejszości parlamentarnej i strony społecznej.
2. Edukacja wymaga reformy, która zapewni Polsce warunki rozwoju cywilizacyjnego. Taka reforma musi być poprzedzona wielośrodowiskowym namysłem i debatą nad kierunkami zmian i wypracowaniem ich. Wszystkie zainteresowane środowiska społeczne i polityczne muszą stworzyć edukacyjną umowę społeczną.
3. #LexCzarnek nie służy ani dobru ucznia, ani rozwojowi cywilizacyjnemu Polski.
Poniżej również linki do transmisji na żywo:

Zdjęcia Jerzy Kaźmierczak