W rocznicę Traktatów Rzymskich wspólnie śpiewamy „Odę do Radości”

🔹 W dniu 25 marca 1957 r. podpisano dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom).
🔹 W 2017 roku, w 60 rocznicę podpisania traktatów Komitet Obrony Demokracji po raz pierwszy zorganizował w całej Polsce wspólne śpiewanie “Ody do radości” – finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena, która jest oficjalnym hymnem Europy przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską. Chcieliśmy ten sposób wyrazić nasze przywiązanie do europejskich wartości – praworządności, wolności słowa, praw człowieka. W ciągu tych sześciu lat w coraz większym stopniu wyrażaliśmy tym śpiewem również narastający niepokój, spowodowany jawnymi działaniami obecnych władz Polski w stronę wystąpienia Polski z Unii.
🔹 Jest to bardzo ważne, zwłaszcza wobec bohaterskiej walki narodu ukraińskiego przede wszystkim o wolność kraju, ale i o europejską orientację Ukrainy.
🔹 W niedzielę 26 marca 2023 r. spotkaliśmy się na Rynku w Katowicach aby wspólnie zaśpiewać “Odę do Radości”.
Zapraszamy do relacji fotograficznej i dziękujemy za piękne zdjęcia.