Grupy Robocze

 

SPECJALIŚCI DLA KOD-U! DAJ ZNAĆ O SOBIE! KAŻDY MA WPŁYW!

 

Grupa Edukacja – Cele grupy mają swoje źródła w tezach przedstawionych w Misji KOD, które definiują zakres i charakter aktywności edukacyjnej naszego ruchu.
Rozumiemy pojęcie edukacji bardzo szeroko, jako różnorodne działania budujące trwałe podstawy społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtujące świadomość indywidualnych, odpowiedzialnych postaw wolnościowych i demokratycznych. Wielość form pracy sprawia, że w Naszej Grupie znajdują się ludzie w różnym wieku, a także o różnych zawodach i zainteresowaniach. Współpracują tu ze sobą uczniowie, studenci, aktywni zawodowo i emeryci, pedagodzy, inżynierowie, prawnicy, przedsiębiorcy, specjaliści od relacji społecznych czy marketingu. Każdy, kto chce pracować z nami znajdzie tu swoje miejsce do aktywności obywatelskiej.

Pracujemy w zespołach:

Szkolenia – czyli od konspektów zajęć po debaty i kursy internetowe;
Publikacje – czyli tworzenie treści około edukacyjnych do różnego grona odbiorców;
W mieście – czyli przygotowanie ‘pod klucz’ koncepcji przedsięwzięć realizowanych jednorazowo lub cyklicznie na terenach miast,
Różne – czyli różne inicjatywy niemieszczące się w pozostałych kategoriach.

Grupa Organizacja – Cele grupy wyznaczają potrzeby dnia ‘codziennego’. Dotyczą kreowania i organizowania bieżących, często zaskakujących, wydarzeń , ale także wspieramy swoją aktywnością pozostałe grupy robocze. Wyznacznikami naszych działań jest dynamiczna logistyka planowanych wydarzeń, świadomość presji czasu, konieczność bycia skutecznym i wprowadzanie inspirujących rozwiązań. Są wśród nas ci wszyscy, którzy potrafią współdziałać, (lub chcą się sprawdzić) przy rozwiązywaniu coraz to innych problemów oraz w aktywności w pracy przy realizacji różnorodnych projektów.

Grupa Foto– Cele grupy to uchwycenie wszystkich ciekawych wydarzeń, akcji i eventów, w których bierzemy udział, lub które organizujemy. Wyznacznikiem naszych działań jest przede wszystkim pasja. Grupa foto, to grupa zarówno profesjonalistów, jak i hobbistów fotografii.

Grupa Grafika – Tworzymy i wzmacniamy wizerunek KOD-u poprzez wykorzystanie naszych umiejętności pracy z nowoczesnymi programami informatycznymi czy graficznymi. Sprawdzamy się przy projektach materiałów informacyjnych, reklamowych a w niedalekiej perspektywie – edukacyjnych. Razem tworzymy stronę internetową Naszego ruchu i będziemy współpracować przy przedsięwzięciach multimedialnych.

Grupa Media i PR – W tej grupie znajdą swoje miejsce Ci, którzy byli lub są związani z szeroko rozumianymi mediami (TV, radio, prasa, portale, etc) oraz pasjonaci i amatorzy, dla których media stanowią interesujące pole do działania.

Do naszych zadań należy popularyzacja idei i działań KOD-u, współpraca z lokalnymi oraz ogólnopolskimi telewizjami, radiostacjami, tytułami prasowymi, portalami internetowymi, itp.; tworzenie treści informacyjnych dla społeczeństwa oraz sieci relacji ze środowiskami opiniotwórczymi.

MEDIA TO CZWARTA WŁADZA! MOŻESZ MIEĆ JĄ W SWOICH RĘKACH!

Odezwij się do NAS slaskie@ruchkod.pl