Wesprzyj KOD Śląskie

Wpłaty na rachunek bankowy:

Komitet Obrony Demokracji uruchomił możliwość wpłat darowizn na rachunek bankowy

–  subkonto na region KOD Śląskie:

35 1950 0001 2006 7267 0847 0015 

Komitet Obrony Demokracji

Idea Bank S.A.

Tytuł: Darowizna na Komitet Obrony Demokracji – region Śląsk

SWIFT/BIC: IEEAPLPA

DZIĘKUJEMY!!!