W rocznicę Traktatów Rzymskich wspólnie śpiewamy „Odę do Radości”

W dniu 25 marca 1957 r. podpisano dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający
W rocznicę Traktatów Rzymskich wspólnie śpiewamy „Odę do Radości”
 Komitet Obrony Demokracji Śląsk, Komitet Obrony Demokracji region Śląski : All rights reserved.