Dyżury w biurze KOD w okresie przedwyborczym – lipiec 2020

Dyżury w biurze KOD w ostatnim tygodniu przed wyborami
Dyżury w biurze KOD w okresie przedwyborczym – lipiec 2020
 Komitet Obrony Demokracji Śląsk, Komitet Obrony Demokracji region Śląski : All rights reserved.