„KODy Kultury” – Jarosław Makowski o konieczności sekularyzacji

Sekularyzacja (według „Słownika terminów encyklopedycznych”) to proces polityczno-prawny polegający na oddzieleniu Kościoła od państwa i instytucji publicznych. W obliczu wciąż bezkarnych
„KODy Kultury” –  Jarosław Makowski o konieczności sekularyzacji
 Komitet Obrony Demokracji Śląsk, Komitet Obrony Demokracji region Śląski : All rights reserved.