„KODy Kultury” – Aleksander Lubina łosprawio o kurce

Oto bajkowa opowieść o mikrokrainie za żywopłotem z jodbownic, gdzie w zgodzie żyje nawet pies Paul i kocur Pyjter, a
„KODy Kultury” – Aleksander Lubina łosprawio o kurce




 Komitet Obrony Demokracji Śląsk, Komitet Obrony Demokracji region Śląski : All rights reserved.