Złóż deklarację członkowską

deklaracja_kod

 

Pobierz i wydrukuj deklarację przystąpienia do KOD

 

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI WSZYSTKIE POLA DEKLARACJI.
Podanie adresu mailowego ułatwi nam komunikację i wysyłanie bieżących informacji.
PRZECZYTAJ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO DOŁĄCZONĄ DO DEKLARACJI.
PODPISZ DEKLARACJĘ I KLAUZULĘ RODO.

NASTĘPNIE:

Poproś dwóch członków KOD o rekomendację. Wpisz ich nazwiska i numery legitymacji do deklaracji i poproś ich o podpisy lub przesłanie rekomendacji na adres czlonkowie@ruchkod.pl
Przekaż deklarację zarządowi swojego regionu
lub, jeśli nie masz możliwości przekazania dokumentów zarządowi regionu,

Wyślij deklarację i klauzulę RODO na adres:
Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny KOD w ciągu najdalej 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.