Kilka zdjęć z Marszu Tysiąca Tóg

Kilka zdjęć różnych autorów z Marszu Tysiąca Tóg, w którym oprócz sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych wzięli udział liczni KOD-erzy z Regionu Śląskiego