Demonstracja w Katowicach 8 czerwca 2020 – protest w obronie sędziego Igora Tuleyi.

Jak się okazało – presja ma sens!
Izba Dyscyplinarna SN nie uchyliła immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Rozpoznający tę sprawę Jacek Wygoda z Izby Dyscyplinarnej SN uznał, że sędzia działał zgodnie z prawem i w ramach swoich kompetencji.

Zdjęcia – Jack Rekin