„KODy Kultury” – Krystian Gałuszka o tym, że warto się zatrzymać…

Fermata – po włosku przystanek, zatrzymanie. W muzyce fermata przedłuża czas trwania nuty lub pauzy o nieustaloną wartość, pozostawioną wyczuciu wykonawcy. Ten mały znaczek sprawia, że każda interpretacja utworu jest niepowtarzalna, a wykonawca staje się artystą.

W życiu podobnie – bez chwili zatrzymania byłoby ono bezrefleksyjnym biegiem donikąd.

A więc zatrzymaj się, fermata! W muzyce, w Chebziu, gdziekolwiek.