My Jesteśmy Konstytucją. Bielsko Biała, 16 września, godz. 16:00

Załóżcie w niedzielę 16 września koszulkę z napisem Konstytucja i przyjdźcie na Bielski Rynek o godzinie 16:00 (dawniej ZWM).

Jeśli jeszcze jej nie macie, przynieście pustą. Będziecie mogli namalować sobie własną.

To nie będzie wiec poparcia politycznego, to będzie wiec poparcia dla praworządności.
Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy z nas bez względu na poglądy będzie mógł zamanifestować swoje przywiązanie dla Polski praworządnej, w której Konstytucja jest gwarancją wolności obywatelskich i realnym wędzidłem dla władzy.

#MyJesteśmyKonstytucją
#ToJaUbralemPomnik
#WszyscyRówniWobecKonstytucji
#Kod