„KODy Kultury” – Marcin Melon o utopcach, podciepach i Ślonzokach

Materiał to na baśń czy na kryminał?
Ślązacy. Ludzie z własnym językiem, historią, legendami, kulturą…
W poprzednim spisie powszechnym (w 2011 roku) narodowość śląską zadeklarowało 847 tysięcy osób.
Jest to naród czy nie?
Co o tym sądzi Marcin Melon?
A jak Ty myślisz?