Sesja Sejmiku Śląskiego nr VI/LVIII/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

W poniedziałek 19 czerwca członkowie i sympatycy KOD – Śląskie otrzymali specjalne zaproszenie na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego. Naszego Przewodniczącego Zarządu Regionu – Włodzimierza Gidzielę poproszono o zabranie głosu w czasie sesji.

Powodem była przygotowana i zgłoszona przez radnych Koalicji Obywatelskiej uchwała wyrażająca sprzeciw wobec łamania Konstytucji i dalszej dekonstrukcji ustroju demokratycznego Polski. Była to odpowiedź na tzw. „lex Tusk”, czyli powołanie przez Sejm komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Na galerii, jak to bywało w czasie poprzednich sesji, uczestniczyło w obradach kilkanaście osób – członków i sympatyków śląskiego KOD.

To, że Włodek Gidziela zabrał głos bardzo się nie podobało radnym PiS, którzy głośno dawali wyraz swojemu niezadowoleniu. Nie podobały im się też przygotowane przez nas plakaty i hasła, a zwłaszcza czerwona błyskawica symbolizująca ruch kobiecy, nasz protest przeciwko narażaniu na śmierć ciężarnych kobiet.

Ostatecznie po długiej, ponad 2,5 godzinnej i bardzo burzliwej dyskusji uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 23:0, gdyż radni PiS nie głosowali.

Tą samą liczbą głosów, już bez tak długiej dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażającego sprzeciw, by osobę Jana Pawła II wykorzystywać w bieżącej polityce czy zbliżającej się kampanii wyborczej.

 


 

Zdjęcia Jerzy Kaźmierczak – bardzo dziękujemy