Zaproszenie na DEBATĘ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie otwarte, które odbędzie się w budynku WPiA UŚ przy ulicy Bankowej 11b w środę 16 marca r. o godz. 17.00 w auli nr 5.
Moderatorem debaty będzie profesor dr hab. Wojciech Popiołek, prelegentami: dr hab. Jacek Barcik oraz dr Anna Chorążewska.

Debata poświęcona będzie zainicjowanej przez Komisję Europejską procedurze badania stanu praworządności w Polsce. Celem debaty będzie refleksja nad granicami kompetencji kontrolnych instytucji europejskich w stosunku do suwerennych państw oraz ewentualnymi skutkami w przypadku negatywnego dla Polski przebiegu postępowania. Zagadnienie będzie prezentowane z uwzględnieniem stanowiska Komisji Weneckiej Rady Europy, która w dniach 11-12 marca ma wydać opinię dotyczącą zgodności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze standardami międzynarodowymi. Opinia ta zdynamizuje prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie kontrolne, stąd należy rozważyć jej konsekwencje.

#debataWPiA

MN