Od KOR-u do KOD-u – manifestacja

Zapraszamy wszystkich na manifestację:
“Od KOR-u do KOD-u o wolność Narodu”.

Uczcimy Porozumienia Sierpniowe 1980 oraz przypomnimy historię powstania “Solidarności” w kontekście powstania KODu i naszej walki o wolność i demokrację.

Rząd łamie wolności i prawa człowieka. Powiedzmy głośnio, że nie ma na to zgody!

Bądźcie z nami!
ZAPRASZAMY!