Walne Zebranie Członków KOD

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie śląskim w dniu 10.08.2016 r. otworzyłem procedurę zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków zarządu Śląskiego Oddziału Regionalnego KOD. Stosowna informacja pojawiła się 28.07.2016 r. na oficjalnej stronie www.ruchkod.pl.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie na adresjarek.marciniak@ruchkod.pl do dnia 02.09.2016 roku do północy.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer pesel, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura oraz należy dołączyć zgodę na kandydowanie lub zgoda ta powinna zostać dostarczona na podany wyżej adres lub do mnie osobiście najpóźniej do dnia 02.09.2016 r.

Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 03 września 2016 roku.

Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 10 września 2016 roku o godz. 14:00 w budynku Stalexportu przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.
Podczas tego samego zebrania wybierzemy także członków regionalnego sądu koleżeńskiego, regionalnej komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd krajowy.

Osoby, które wciąż nie otrzymały potwierdzenia członkostwa KOD mogą zasięgnąć informacji w tej sprawie pod adresem: dzial.czlonkowski@ruchkod.pl. Za ten obszar spraw odpowiada Krzysztof Król, członek Zarządu Głównego.

Pełnomocnik ZG KOD
w Województwie Śląskim
Jarosław Marciniak