Sprawozdanie Zarządu z posiedzenia 16.02.17

Na spotkaniu Zarządu stawili się wszyscy jego członkowie.
Spotkaliśmy się z Tymczasową Radą Regionu. Na spotkanie przyjechały liderki i liderzy z Bielska – Białej, Katowic, Chorzowa, Mikołowa, Częstochowy, Gliwic, Bytomia, Rybnika, Tarnowskich Gór, Tychów i Zagłębia.

Omówiliśmy zasady współpracy i komunikacji. Porozmawialiśmy o najważniejszych problemach grup lokalnych. Wreszcie ustaliliśmy, że najważniejszym naszym zadaniem, zarówno w organizacji jak i promowaniu, jest manifestacja 25 lutego 2017 r.

Po spotkaniu z Tymczasową Radą Regionu, gościliśmy przedstawicieli organizacji i ugrupowań, które będą uczestniczyć w wydarzeniu 25 lutego 2015 r. Przyszły przedstawicielki i przedstawiciele Kongresu Kobiet, Zielonych, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Ustaliliśmy, że manifestacja odbędzie się 25 lutego 2017 r. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Startujemy w samo południe. Wszyscy przybyli zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, jaką jest zamach na Krajową Radę Sądownictwa, oznaczający de facto próbę zmiany ustroju i zlikwidowanie trójpodziału władz.
Niezależny wymiar sprawiedliwości to nasza wspólna sprawa, dlatego działamy ramię w ramię.
Po zakończonym spotkaniu, już w gronie Zarządu, omówiliśmy sprawy związane z poprawą funkcjonowania naszych mediów i kwestie związane z PR.
Ze względu na późną porę, nie wyczerpaliśmy wszystkich punktów spotkania, dlatego kolejny raz spotykamy się 23 lutego 2017 r.