„KODy Kultury” – Wiersz Antoniego Murackiego – stwierdzenie gorzkiej prawdy czy ostrzeżenie?

Nieprzypadkowo wiersz Antoniego Murackiego „Buduję arkę” przedstawiamy właśnie teraz. Już rok minął od czasu, kiedy COVID-19 zatrzymał na chwilę bieg ziemskich spraw.

I chociaż wydarzyło się tak wiele dramatów, to nie niepokojona przez ludzi przyroda miała szansę na krótki oddech…

 


 

 


(Fragment obrazu Edwarda Hicksa „Zwierzęta wchodzące do arki”, źródło – Wikipedia)