„KODy Kultury” – Leszek Jodliński o śląskich Żydach

Kwiecień. Kolejna rocznica powstania w Getcie Warszawskim.
I znów odżywa pamięć o zamordowanym świecie żydowskich Obywateli Europy.
Pozostało po Nich niewiele pamiątek, żyją nieliczni świadkowie. Na miejscach zrównanych z ziemią synagog toczy się codzienne, nieświadome historii życie.
Leszek Jodliński na podstawie zebranych okruchów pamięci wydobywa z mroku zapomnienia świat śląskich Żydów. Przywraca świadomość historii, której zapomnieć nie wolno.